Osmanlı Türkçesi

Dil, bir millettin tarihiyle bağlarını sağlamlaştıran en önemli unsurlardan biridir. Türklerin İslam dinini kabul etmesinden hemen sonra kullanılmaya başlanan Arap alfabesi neredeyse Türkün olduğu her coğrafyada bin yıl kadar kullanılmış ve bu alfabe ile Anadolu topraklarında oluşturulan yeni yazı diline önce Eski Anadolu Türkçesi, daha sonra ise Osmanlı Türkçesi denilmiştir. Osmanlı Türkçesi ile Osmanlının ayak bastığı her yerde pek çok eser verilmiş, ayak basılan toprakların vatan haline getirilmesinde bu yazı dili önemli görevler ifa etmiştir. Bu yüzdendir ki bugün bile Osmanlı imparatorluğunun ayak bastığı hemen her yerde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlere rastlamak, o eserler ile tarihimizi yeniden yazmak hala devam etmektedir.

Günümüzde gerek Türk tarihine gerekse Türk edebiyatına ilgi duymanın yolu Osmanlı Türkçesini öğrenmekten geçmektedir. Bundan yüz sene öncesini bile doğru okumak, doğru anlamlandırmak ve kendi gözelerimizle tarihimizi görebilmek Osmanlı Türkçesini bilmekle mümkün olmaktadır. Bugün ilk ve orta öğretimde Osmanlı Türkçesi seçmeli ders olarak düşünülmeye başlanmış, bu yazı dili kültür dünyamızda hak ettiği yeri yavaş yavaş almaya başlamıştır.