İÜ DİL MERKEZİ TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVLARI BAŞLIYOR!



İÜ DİL MERKEZİ TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVLARI BAŞLIYOR!

Covid-19 pandemisi için alınan önlemler gereği randevulu sistem ile düzenlenecek Türkçe Yeterlilik Sınavları için rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Sınav ücreti: 50 Euro (TL Karşılığı)

Rezervasyon için: https://forms.gle/wAJqY7pXqytanT2GA

İletişim: gozde.orhan@istanbul.edu.tr – https://t.me/gozdeorhan


İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi öğretim görevlileri tarafından hazırlanmış olan İstanbul Üniversitesi Türkçe Yeterlilik Sınavı; Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma Bölümleri olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Sınav süresi konuşma bölümü hariç 2 saattir.

Sınav sonuçları, Avrupa Dil Portfolyosuna göre değerlendirilmektedir. Düzeyler şu şekildedir:

A1 – A2 (Temel Seviye)

B1 – B2 (Orta Seviye)

C1 – C2 (İleri Seviye)

Sınavdan alınacak olan sonucun yeterli olup olmadığı, belge ile başvurulacak kuruma bağlı olmakla birlikte A1 ve A2 seviyesinin genel anlamda başarısız olduğu kabul edilmektedir. Sınav sonucunda verilen belgenin Türkiye’deki tüm üniversitelerde geçerliliği vardır.