Atina ve Selanikte gerçekleştirdiğimiz Türkçe sınavlarımıza katılım yine yoğundu.