Akademic Staff

Funda KESKİN

Ankara Üniversitesi Dil Bilimi Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Birim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


Nida KIRÖMEROĞLU

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatından mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı.
Halen İstanbul Üniversitesi SBE Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.


Dr. Melek PAŞALI

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatından mezun olduktan sonra Viyana Üniversitesi Türkoloji Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Berrin ÖZER OKTAN

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olduktan sonra aynı Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Esra YILMAZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi bölümünde yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Hâlen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitiminde doktora çalışmasına devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Eren ÖZKARALI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Murat ŞİMŞEK

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2010 yılında ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2011 yılında mezun oldu. 2013 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Dr. Pelin EMEKSİZ

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden 2007 yılında mezun oldu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında doktorasını tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında yayımlamış olduğu kitapları, kitap bölümleri ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Gözde Gizem GÜRLEŞEN

İstanbul Üniversitesi Dil Bilimi Bölümü mezunudur. 2014’ten beri İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe okutman olarak görev yapmaktadır.Afra Begüm TOPRAK

İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Cengiz ÇAKMAK

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat alanında yüksek lisansı devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Yavuz Selim KEMİK

İstanbul Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Halil KARAGÜLLE

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Umut AYTEKİN

Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde yüksek lisansına devam etmektedir. Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Volkan BAHADIR

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Selvihan KURT

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatından mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Tairh Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Selin Asya YAŞAR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Halen Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.


Eray BİLGİN

Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.


Gülen KÜÇÜKHIDIR

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olduktan sonra Ahmet Yesevi Üniversitesinde Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Bölümünde ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Dr. Pınar ÇAKIR

Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Çocuk Edebiyatı alanında, doktorasını Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında tamamladı. Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanmış bildiri ve makaleleri ile halen Istanbul Üniversitesi, Dil Merkezi'nde Dr. Öğr. Görv. olarak görev yapmaktadır.Meliha KILIÇ

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra aynı Üniversitede Türk Halk Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde Türkçe Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.Sevda YUSUFOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Bölümü Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği alanında yüksek lisansına devam etmektedir.
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.


Mehmet SAYDAM

Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Mezunudur. Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadırSerra KÖSE

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.Deniz Gözde AVCU

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Halen İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisans çalışmasına devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Yusuf ÖZMENEKŞE

Gözde DEMİREL

Hatice CAN UZUNALİ

İrem Damla ŞİMŞEK

Şeyda KAHRAMAN

Frank Fariborz FOROUTAN

Nergiz HÜSEYN

Ronald WATKİNS

Selma BAL

Colette MCMANUS

Ezgi BALKAN

Eunmi JEON

Chhnaz HAJ SALEH

Hatice BARIŞ

Liudmyla SENCHYLO

Sally Nabil ROUSHDY

Nedim TAŞ

Enes ATAY

Mehdi ZOUAOUI

Sarah Elizabeth FRAZIER

Allen STEWART

Dawn Lenore HANNAHAM

Karen Nicole VAUCROSSON

Khadeejeh ALRAWASHDEH

Robert Michael SPODEN