Funda Keskin

Funda-Keskinsb1984’te İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilimi Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Türkçe Biriminde Türkçe Okutmanı olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil olarak Türkçe Bilim Dalı’nda  “Yetişkinlere Yönelik Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Yazınsal Metinlerle Kültür Aktarımı ” adlı teziyle tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Türkçe Birimi’nde Türkçe Okutmanı olarak çalışmakta ve yabancı dil olarak Türkçe alanında çalışmalar yapmaktadır.