Günlük Kullanım İçin İngilizce

Öğrenciler her bir seviye (Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate, Upper -Intermediate, Advanced) için 144 saatlik, her bir kur için de 72 saatlik eğitim almaktadırlar. Ayrıca öğrenciler kurlar arasında ara verebilmektedirler. Döndükleri zaman ise kurs başlangıcında olan düzey belirleme sınavına girerek düzeylerine uygun sınıfta kursa devam edebilmektedirler.

Günde 3- 4 saat İngilizce çalışmaları ve haftalık kulüp etkinlikleri ile konuşma becerileri geliştirilerek, konuşma, dil bilgisi, kelime, dinleme, okuma ve yazma eğitimleri verilmektedir.

Öğrenciler, düzenli testler ve okutmanlar tarafından hazırlanan gelişim raporları ile gelişimlerini takip edebilmektedirler..

.

.

.