Fatma Bölükbaş, Phd.

1978 yılında Safranbolu’da doğdu. 1998 yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998-2001 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. 2001’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü’nde Öğretim Görevliliğine atandı. 2001-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Türkçe Öğretimi üzerine Doktora yaptı. 2006’da İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Türkçe biriminde çalışmaya başladı. 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde Rusya Güney Federasyon Üniversite’sinde görev yaptı. Yurtdışı dönüşü İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Türkçe Birim Yöneticiliği’ne atandı. Halen bu görevini ve Ağustos 2010’da atandığı İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.