Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz

EĞİTİM

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı

Doktora

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

İstanbul Üniversitesi 

İDARİ GÖREVLERİ

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkanlığı 2010-devam ediyor

Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2014-devam ediyor 

YAYINLAR 

Kitap

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı,  2011, (Temel-Orta-İleri), İstanbul Üniversitesi Yayın No 4975, Bölükbaş. F., Özenç, F. ile birlikte 

Makaleler

İşgal Dönemi Türkistan’da Rus Dil  Planlamasi Ve Cedid Hareketi The Journal of Academic Social Science Studies 2014

İki Dillilik Olgusu ve Almanya’daki Türklerin İki Dilli Eğitim Sorunu, Turkish Studies, Nisan 2014

İki Dillilik ve Türleri Üzerine, International Journal of Languages’ Education and Teaching, UDES 2015

İstanbul’daki  18-35 Yaş Arası Suriyeli Mültecilerin Dil Yeterliği ve Kültürel Uyum Süreci Üzerine Bir Alan Araştırması, IJLA (International Journal of Language Academy), Yayın Aşamasında

Suriyeli Mültecilerin Sosyo-Ekonomik Seviyesi ve Dil Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, RESS Journal (Route Edicational & Social Science Journal), Yayın Aşamasında

Genel Yayın Yönetmeni

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (A1-A2-B1-B2-C1) , Kültür Sanat Basımevi, 2011  

PROJELER

Proje Yürütücüsü

Ulusal Ajans Erasmus Yoğun Dil Kursu 2007-2012

Proje Sorumlusu

TİKA-MEB Öğretmen Eğitimi Projesi 2006-2010

YÖNETTİĞİ TEZLER

EDİTÖRLÜK

Türkçe Okuyorum, (ADP Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni esasına göre hazırlanmış yabancılar için okuma kitapları projesi, 11 Kitap) , Yunus Emre Enstitüsü Yayınları, 2015

 

.

.

.

.