Akademik Kadro

                                                                                                               

Yusuf ÖzmenekşeYusuf ÖZMENEKŞE

2003’te Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi’nden, 2008’de İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında ve sonrasında birçok alanda yazılı ve sözlü (ardıl ve eşzamanlı) çeviri yaptı. 2010’da İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde çalışmaya başladı. 2013-2014 akademik yılında Fulbright programı kapsamında ABD’de Boston University bünyesinde çalıştı. Halen Yabancı Dil Olarak Türkçe alanında yüksek lisans öğrenimi görmekte olan Yusuf, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde YDS başta olmak üzere İngilizce ve Türkçe dersleri vermenin yanı sıra yabancı diller biriminin koordinasyonunu yürütmektedir. Yusuf’un ilgi alanları arasında müzik dinlemek, Kemal Sunal filmleri izlemek, video oyunları, bilim kurgu okumak ve davul çalmak yer almaktadır. Yusuf got his high school degree at Antalya Adem Tolunay Anatolian High School and his bachelor’s degree at English Language and Literature at Istanbul University in 2008. During and following college years, he worked as a freelance interpreter, both oral (consecutive and simultaneous) and written. He started his professional teaching career at Istanbul University Language Center in 2010. Yusuf also worked for Boston University during 2013-2014 academic year teaching Turkish as a foreign language, within a Fulbright scholarship program. Currently doing a Master’s Degree at Teaching Turkish as a Foreign Language, Yusuf enjoys teaching general-purpose English classes as well as YDS and Turkish at Istanbul University language Center, and is in charge of the coordination of the foreign languages department. Among his interests are music, watching Kemal Sunal movies, video-gaming, sci-fi literature and drumming.    

FullSizeRender (1)

Gözde DEMİREL

Gözde Demirel 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2008-2010 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde İngilizce okutmanı olarak görev yaptı. 2010 yılından beri İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde İngilizce okutmanı olarak görev yapmaktadır. Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde materyal değerlendirme üzerine yüksek lisans yaptı ve şu anda Hollanda Tilburg Üniversite'sinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. İlgi alanı, iki dillilik, dil edinimi, dil, kimlik ve kültür, dil transferi ve Avrupa’da dil politikaları.

Gözde Demirel graduated from Bogaziçi University Department of Foreign Language Education in 2008. She worked as an English instructor at Istanbul Aydın University  between the years 2008 and 2010. She has been working as an English instructor at Istanbul University Language Center since 2010.  She completed her masters on materials evalaution in EFL and she is currently doing her PhD at the University of Tilbug. Her interest areas are bilingualism, language acquisition, language, identity and culture, and language policies in Europe.

         

hatice

Hatice CAN

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin “Kadın Çalışmaları” bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. 2009’dan beri öğretmen olarak çalışmaktadır. 2012’de Dil Merkezi’nde çalışmaya başlamadan önce İstanbul Barosu ve English Time’da İngilizce Öğretmeni olarak çalışmıştır.

Hatice graduated from Istanbul University,with bachelors degree in  English Language and Literature. She is currently doing a masters degree in Istanbul University, in the department of Women Studies. She has been into professional teaching since 2009. She worked in Istanbul Bar Association and English Time as an English teacher before starting at Istanbul University Language Center in 2012.

           

İrem Damla ÖZEN 

İrem Damla Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı mezunudur. “Yabancı Dil Eğitimi Formasyon Programını” Bahçeşehir Üniversitesinde tamamlamıştır. Halen Bilgi Üniversitesi’nde “Karşılaştırmalı Edebiyat” üzerine yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nden önce Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce eğitimi vermektedir. Dijital Okuryazarlık, Dijital Vatandaşlık, Devrik Eğitim ve E-twinning konularıyla ilgilenmekte ve Harry Potter kitaplarını çok sevmektedir.

İrem Damla had her undergrad degree in Boğaziçi University in Western Languages and Literature. She got a pedagogical competency for 'Foreign Languages Education' in Bahçeşehir University.  She is currently doing a masters degree in Bilgi University in Comparative Literature. She has been into professional teaching since 2009. She worked for Bogazici University Lifelong Education Center as an English teacher before starting at Istanbul University Language Center in 2011. In addition to teaching general English courses, she also teaches Turkish for international students at Dil Merkezi. Among her interests are Digital Literacy, Digital Citizenship, Flipped Classroom and e-twinning projects as well as Harry Potter books.

     

Şeyda TÜNEY

2012’de İstanbul Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde öğretmenlik hayatına başladı. 2013’te İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans programına kabul edildi. Dil Merkezi’nde görev almaya başladığından beri İngilizce ve Türkçe bölümlerinde okutmanlık yaptı ve sınav komisyonunda görev alarak hem çalıştığı kurum hem de tanınmış Türk şirketleri için çok sayıda sınav hazırladı ve uyguladı. Öğretmenlik hayatı boyunca, çeşitli konularda (Genel İngilizce ve Türkçe, İş İngilizcesi, Uçak Bakım Manueli çevirileri vb.) eğitim vererek, gençlerden yetişkinlere geniş bir yaş ortalaması olan öğrencilerle çalıştı. Mesleki ilgilerinin yanı sıra, keyif aldığı şeyler arasında farklı kültürler tanımak ve yetim çocuklar için hizmet veren kurumlarda toplum gönüllüsü olarak çalışmak yer alıyor. Bu sebeple, İKSV,TEGV, Yetim Anneleri Derneği gibi farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak hizmet veriyor. Upon graduating from Istanbul University Translation and Interpretation Department, she attended Istanbul University Language Center in 2012. Then in 2013 she started doing her Master’s Degree at Istanbul University Women Studies Institute. Since joining Istanbul University Language Center, she has served in the English and Turkish Departments as a tutor and in the Testing Department by preparing hundreds of questions for the Institute and well known Turkish Companies. During her time as an educator, she has taught a variety of subjects (General English and Turkish, Business English, Technical Translation of Aircraft Maintenance Manuals, etc.) to a wide array of learners, ranging from teenagers to adults. Outside of  professional interests, she likes reading and learning about different cultures and volunteering in orphanage charities. That’s why she is active in a variety of civic and cultural organizations including                                                                                               TEGV, Mothers of Orphans, IKSV.    

DimitriosDimitrios KIOUPRITZIS Dimitris’in anadili Almanca’dır ve 24 yıllık öğretmenlik tecrübesi bulunmaktadır. Stuttgart’ta büyüdüğü çok kültürlü ve çok dilli ortam, onun yabancı dillere ve değişik kültürlere büyük sevgi ve ilgi duymasını sağlamıştır. Selanik’teki Aristoteles Üniversitesi’nde Alman dili ve edebiyatı lisans derecesinden sonra, Almanya / Bochum’daki Ruhr Üniversitesi’nden linguistik master derecesi almıştır. Dimitris, 2012’den bu yana İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde kendi geliştirdiği, internet ve teknoloji destekli yöntemlerle Almanca öğretmektedir.  Eğitim yazılımları, bloglar ve sosyal medya grupları kullandığı araçlardan bazılarıdır. Son öğretim döneminde, Test-DaF hazırlık eğitimleri de vermiştir (superdaf.wordpress.com, berlinisteinereisewert.wordpress.com) Dimitris TELC sınavları uygulama ve değerlendirme konusunda sertifikalıdır. Çok sayıda linguistik konferansına ve eğitimine katılmış, Aristoteles Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olduğu 2 yıl boyunca Almanca okutmanlığı yapmıştır. Dimitris, Almanca dışında İngilizce, Yunanca ve Türkçe bilmektedir. Fotoğraf, müzik ve seyahat, ilgi alanlarıdır.

Dimitris is a native German speaker with over 24 years of teaching experience. Growing up in Stuttgart gave him the opportunity to be in a multilingual and multicultural environment, a factor that made him love foreign languages and cultures. He studied German as a Foreign Language (DaF) and completed his postgraduate studies in Computer Assisted Language Learning and Applied Linguistics at the Ruhr Universität Bochum in Germany and at the Aristoteles University Thessaloniki in Greece. Dimitris is working in the Dilmerkezi of Istanbul University since 2012, where he has been teaching German using technologies such as blogs, which he has created himself (superdaf.wordpress.comberlinisteinereisewert.wordpress.com), social media groups and learning applications. In the last seasons he prepared students for the Test-DaF examinations. Dimitris is a certified examiner and rater for the TELC examinations. He participated in numerous linguistic conferences and was also teaching German as PhD-candidate in the Aristoteles University of Thessaloniki.He also speaks English, Greek and Turkish. Among his interests are Photography, Traveling and Music.

   

dario

Dario DE SANTIS

Dario De Santis, Bari Üniversitesi’nde iletişim bölümünde okuduktan sonra Turin Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. Uzmanlık alanı “İtalyancanın yabancı dil olarak öğretimi” olan Dario, 2008’den beri farklı ülkelerdeki okullarda dil öğretmeni olarak çalıştı. Dario’nun hobileri arasında seyahat etmek, gezi yazıları yazmak, futbol oynamak ve bisiklete binmek yer almaktadır. After a Communication Studies degree at the University of Bari (Italy), Dario earned a master's degree at the University of Turin. His expertise is in teaching Italian as a foreign language. He has been a language instructor since 2008, working for different institutions in several countries. He's passionate about traveling and travel writing. In his spare time he also enjoys playing football and cycling.            

Jelena IVANIC RODRIGUES

Jelena, Uygulamalı Dilbilim alanında yüksek lisans yapmıştır ve özel olarak ikinci dil edinimi ve öğretmen destekli dil öğrenimi alanlarıyla ilgilenmektedir. Jelena, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde çalışmaya başlamadan önce gençler ve yetişkinlere İngilizce, Portekizce ve Yunanca dersleri vermiştir. Ayrıca, uluslararası kongrelerde coordinator olarak görev almış, yabancı dil öğrenimi ve edinimi alanlarında makaleler sunmuştur. Jelena’nın ilgi alanları arasında seyahat etmek, edebiyat, dans ve sinematografi yer almaktadır. Jelena is a holder of a MA in Applied Linguistics, having special research interest in second language acquisition, instructed language learning and corrective feedback. Before joining the Language Center of Istanbul University, she was teaching English, Portuguese and Greek to young learners and adults. Additionally, she participated in international congresses as coordinator and presented articles on the foreign language learning and acquisition. Her interests are traveling, literature, dance and cinematography.          

Diana Maria RIOS HOYOS

Diana, yaklaşık 10 yıldır yabancı dil öğretmenliği yapmaktadır. Lisans öğrenimini 2010’da University of Antioquia Yabancı Dil Öğretimi (İngilizce ve Fransızca) alanında tamamlamıştır. Ardından, ABD’nin North Carolina eyaletine, Selma Elementary School’da İspanyolca ve İngilizce öğretmeni olarak çalışmak üzere gitmiştir. Daha sonra Türkiye’ye gelen ve özel bir İngilizce kursunda iki yıl boyunca çalışan Diana, 2015’te İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde çalışmaya başlamıştır. Şimdilik sadece İngilizce dersleri verse de İspanyolca ve Fransızca öğretmeyi seven Diana’nın ilgi alanları arasında çeşitli dillerde müzik dinlemek, kitap okumak, bulmaca çözmek ve dans etmek yer almaktadır. Diana ayrıca 2007-2008 yıllarında profesyonel olarak göbek dansı eğitimi almıştır. She is a foreign languages teacher with almost 10 years of experience. She became a teacher in 2005 when she finished the Complementary Cycle in Colombia. In 2010 she finished her Bachelor in Foreign Languages for teaching (English and French), at the University of Antioquia. She went to the United States to work as a Teacher Assistant in a dual immersion program (Spanish-English) at Selma Elementary School in North Carolina. After that, she came to Turkey and worked in an English center for two years. Now she is working happily at Istanbul Universitesi Dil Merkezi. She is teaching English at the moment but she is also interested in teaching Spanish and some basic French. Among her interests and hobbies there are listening to music in different languages, reading, solving puzzles and dancing. She has also practiced belly dance with some professional training in 2007-2008.      

göksen kagan

Gökşen KAĞAN

Gökşen Kağan, Marmara Üniversitesi, Almanca öğretmenliği mezunudur. 6 yıl boyunca çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, İngilizce ve Almanca öğretmenliğini bir arada yürüttü. 2015 yılında New York’a giderek, yetişkinler için İngilizce dil öğretim sertifikası programına katıldı. 2016’da İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi bünyesine katılarak, meslek hayatına devam etmektedir. She graduated from Marmara University, German Language Teaching. She worked as an English and German teacher in various private schools for 6 years before starting at Istanbul University Language Center in 2015. She recently took the Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) course in New York.          

frank

Frank Fariborz FOROUTAN  Frank, İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya 2005'te başladı. 2011'de,ABD'nin Arizona eyaletindeki University of Phoneix'te lisans eğitimini tamamladı ve aynı yıl Türkiye'ye geldi. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde çalışmaya başlamadan önce ise İstanbul'daki özel bir dil okulunda birkaç yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Ayrıca, Almanya'da dokuz yıl boyunca eğitim gördü. Almanca dersleri de veren Frank, eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmaktadır ve müzik, spor, seyahat, felsefe ve psikolojiyle ilgilenmektedir.

Frank is an English teacher with over 10 years of experience. He started teaching English in 2005. In 2011, he finished his bachelor degree at the University of Phoenix, Arizona, USA. He came to Turkey in 2011. He had worked at a language school in Istanbul for a few years. Now he is working at Istanbul University's language center. He teaches English from beginner to advanced levels. He had also studied in Germany for 9 years. Therefore, he can speak and teach German too. He is working on his Master of Education right now. He is interested in music, sport, traveling, philosophy, spirituality, and psychology.

     

nergiz

Nergiz HÜSEYN Nergiz Hüseyn, Bakü Devlet Universitesi Filoloji Fakultesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını yine aynı Üniversitede ve Fakültede Türk Halklarının Edebiyatı Bölümünde yaptı. Halen Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Edebiyyat Enstitüsünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.  İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde çalışmaya başlamadan önce  Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Edebiyyat Enstitüsünde personel bilim adamı, çeşitli Yabanci Dil Kursları ve Çeviri Şirketlerinde Rusça öğretmen ve çevirmen olarak çalıştı. 2014 yılından beri İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Rusça okutmanı olarak görev yapmaktadır. Nergiz Huseyn graduated from Baku State University, Faculty of Philology, Department of Russian language and Literarure.  She completed her master’s degree at the same University and Faculty in the Department of Literature of Turkic Peoples. She is currently doing her PhD at the Institute of Literature of the Azerbaijan National Academy of Sciences. She worked at the ANAS Institute of Literature as a staff scientist, in various School of Languages and Translation Companies as a Russian instructor and translator before starting at Istanbul University Language Center in                                                                                          2014.    

Abdullah

Abdullah Ajjan ALHADİD Abdullah, İngiliz dili ve edebiyatı mezunudur. Aleppo Üniversitesinde, TESOL (Diğer diller konuşanlara İngilizce öğretimi) Sertifikası almıştır ve bu alanda eğitimlerine devam etmek istemektedir. 6 yıldan beri İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. Çeşitli yabancı dil kurslarında ve özel okullarda, genel İngilizce öğretiminin yanı sıra, özel amaçlara yönelik İngilizce eğitimi vermiştir. Şu anda İstanbul Üniversitesi Dil merkezinde çalışmaktadır. İlgi alanlarından biri şiir yazmak olan Abdullah’ın Poem Hunter sitesinde, yirmiden fazla şiiri yayınlanmıştır.

Abdullah is a graduate of English Language and Literature. He is also a holder of a Master’s degree in TEFL/TESOL, Teaching English to Speakers’ of Other Languages from Aleppo University, Higher Institute of Languages. Furthermore, he is planning to pursue his studies and do his PhD in TESOL. Abdullah has been teaching English for over than 6 years. He taught General English as well as ESP/EAP, English for Specific Purposes in language centres and private schools. Currently, he is teaching English at Istanbul University’s language centre. He has always loved poetry and has published more than 20 poems on Poem Hunter.

         

Angeliki

Angeliki DOURİ Angeliki, Atina Kapodistriakon Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü okumuş ve Almanya, Freiburg’ta Albert-Ludwigs Üniversitesi’nde Avrupa Dil Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılından beri dil eğitmeni (Almanca, İngilizce, Yunanca) olarak birçok farklı ülke ve okulda çalışmıştır. Şu anda İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde İngilizce dersleri vermektedir. Ana mesleki ilgi alanı teknolojinin kullanımı ve yeni medyanın yabancı dil öğretiminde kullanımını, bununla birlikte dil öğretmenleri için online öğretim ve dijital toplumların organize edilmesini içermektedir. Bugüne kadar dil öğretimi hakkında sayısız seminere ve web-seminerine katılmıştır. Yabancı dillere genel bir ilgisi olan Angeliki ayrıca Rusça, Fransızca, İtalyanca, Türkçe, İspanyolca ve İsveççe dersleri almaktadır. Çalışmadığı zamanlarda seyahat etmeyi, fotoğraf çekmeyi ve arkadaşlarıyla buluşmayı sevmektedir.

Angeliki studied German Language and Literature at Kapodistriakon University of Athens and she attained an MA in European Linguistics from the Albert-Ludwigs-University in Freiburg, Germany. She has been working as a language instructor (English, Greek, German) since 2005 in many different countries and schools. Currently Angeliki is teaching English at Istanbul University’s Language Center. Her main professional interests include using technology and new media in teaching foreign languages, online teaching and organizing digital communities for language teachers. She has participated in numerous seminars/webinars regarding teaching languages. She has an overall interest in foreign languages as well and has taken courses in Russian, French, Italian, Turkish, Spanish and Swedish. When she is not teaching, she loves travelling, taking pictures and gathering with friends.

   

Laszlo

Laszlo PİNTER Amerika’da geçirdiği lise yıllarından sonra, Budapeşte’ye dönüp Amerikan Kültürü İncelemeleri bölümünde okumuştur. Eğitimine, İletişim ve Kültür Çalışmaları bölümünde yüksek lisans yaparak devam etmiştir. Aynı zamanda, yetişkinler için İngilizce dil öğretim sertifikasına (Celta) sahip olan Laszlo, İngilizce öğretmenliği kariyerine 6 yıldır devam etmektedir. İsviçre, Macaristan gibi ülkelerde öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Boş zamanlarını, kitap okuyarak, tiyatroya giderek ve seyahat ederek geçirmektedir. Profesyonel bir yüzücü olan Laszlo, aynı zamanda takım sporları yapmaktan hoşlanmaktadır. After his high school years in the USA, he returned to Budapest and obtained a BA degree in American Studies. He completed his master thesis in the field of Communication and Culture Studies to continue his education. Later, he became a CELTA certified teacher and has been teaching English as a foreign language in the past 6 years in Switzerland, Hungary and currently in Istanbul. In his free time, he enjoys reading, going to the theatre and traveling. He was a professional swimmer in his early years but later he decided to switch to team sports.        

DanielDaniel Servando CHAVEZ  Daniel, Boston Brandeis Üniversitesi, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine, Fulbright programı ile Stockholm Teknik Enstitüsünde, Yüksek lisans yaparak devam etmiştir. Meslek hayatına, tiyatro ve mimari tasarım alanlarında devam ettikten sonra, İstanbul’a taşınarak, İngilizce öğretmenliği kariyerine başlamıştır. 2015 yılında, uluslararası İngilizce Öğretmeni Eğitim Programını (Celta) tamamlayarak, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde göreve başlamıştır. Boş zamanlarında, yabancı diller öğrenmekten ve gönüllü olarak, tasarım yapmaktan hoşlanmaktadır.

Daniel completed his bachelor's degree in Theater Arts at Brandeis University in Boston, Massachusetts and later pursued a Master's degree at the Royal Institute of Technology in Stockholm through the Fulbright scholarship program. After working in the field of theater and architectural design for a number of years, he moved to Istanbul to begin his English teacher career. Daniel completed his CELTA certification at the International Training Institute in February 2015 and started working for Istanbul University Language Center in September. In his free time, he enjoys studying new languages (currently Turkish and Arabic) and works as a volunteer designer for the Speech Bubbles performing arts group.