Akademik Kadro

                                                                                                               

Yusuf ÖzmenekşeYusuf ÖZMENEKŞE

2003’te Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi’nden, 2008’de İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında ve sonrasında birçok alanda yazılı ve sözlü (ardıl ve eşzamanlı) çeviri yaptı. 2010’da İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde çalışmaya başladı. 2013-2014 akademik yılında Fulbright programı kapsamında ABD’de Boston University bünyesinde çalıştı. Halen Yabancı Dil Olarak Türkçe alanında yüksek lisans öğrenimi görmekte olan Yusuf, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde YDS başta olmak üzere İngilizce ve Türkçe dersleri vermenin yanı sıra yabancı diller biriminin koordinasyonunu yürütmektedir. Yusuf’un ilgi alanları arasında müzik dinlemek, Kemal Sunal filmleri izlemek, video oyunları, bilim kurgu okumak ve davul çalmak yer almaktadır.

Yusuf got his high school degree at Antalya Adem Tolunay Anatolian High School and his bachelor’s degree at English Language and Literature at Istanbul University in 2008. During and following college years, he worked as a freelance interpreter, both oral (consecutive and simultaneous) and written. He started his professional teaching career at Istanbul University Language Center in 2010. Yusuf also worked for Boston University during 2013-2014 academic year teaching Turkish as a foreign language, within a Fulbright scholarship program. Currently doing a Master’s Degree at Teaching Turkish as a Foreign Language, Yusuf enjoys teaching general-purpose English classes as well as YDS and Turkish at Istanbul University language Center, and is in charge of the coordination of the foreign languages department. Among his interests are music, watching Kemal Sunal movies, video-gaming, sci-fi literature and drumming.

 

 

 

FullSizeRender (1)

Gözde DEMİREL

Gözde Demirel 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2008-2010 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde İngilizce okutmanı olarak görev yaptı. 2010 yılından beri İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde İngilizce okutmanı olarak görev yapmaktadır. Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde materyal değerlendirme üzerine yüksek lisans yaptı ve şu anda Hollanda Tilburg Üniversite’sinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. İlgi alanı, iki dillilik, dil edinimi, dil, kimlik ve kültür, dil transferi ve Avrupa’da dil politikaları.

Gözde Demirel graduated from Bogaziçi University Department of Foreign Language Education in 2008. She worked as an English instructor at Istanbul Aydın University  between the years 2008 and 2010. She has been working as an English instructor at Istanbul University Language Center since 2010.  She completed her masters on materials evalaution in EFL and she is currently doing her PhD at the University of Tilbug. Her interest areas are bilingualism, language acquisition, language, identity and culture, and language policies in Europe.

 

 

 

 

 

hatice

Hatice CAN

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin “Kadın Çalışmaları” bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. 2009’dan beri öğretmen olarak çalışmaktadır. 2012’de Dil Merkezi’nde çalışmaya başlamadan önce İstanbul Barosu ve English Time’da İngilizce Öğretmeni olarak çalışmıştır.

Hatice graduated from Istanbul University,with bachelors degree in  English Language and Literature. She is currently doing a masters degree in Istanbul University, in the department of Women Studies. She has been into professional teaching since 2009. She worked in Istanbul Bar Association and English Time as an English teacher before starting at Istanbul University Language Center in 2012.

 

 

 

 

 

 

İrem Damla ÖZEN 

İrem Damla Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı mezunudur. “Yabancı Dil Eğitimi Formasyon Programını” Bahçeşehir Üniversitesinde tamamlamıştır. Halen Bilgi Üniversitesi’nde “Karşılaştırmalı Edebiyat” üzerine yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nden önce Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce eğitimi vermektedir. Dijital Okuryazarlık, Dijital Vatandaşlık, Devrik Eğitim ve E-twinning konularıyla ilgilenmekte ve Harry Potter kitaplarını çok sevmektedir.

İrem Damla had her undergrad degree in Boğaziçi University in Western Languages and Literature. She got a pedagogical competency for ‘Foreign Languages Education’ in Bahçeşehir University.  She is currently doing a masters degree in Bilgi University in Comparative Literature. She has been into professional teaching since 2009. She worked for Bogazici University Lifelong Education Center as an English teacher before starting at Istanbul University Language Center in 2011. In addition to teaching general English courses, she also teaches Turkish for international students at Dil Merkezi. Among her interests are Digital Literacy, Digital Citizenship, Flipped Classroom and e-twinning projects as well as Harry Potter books.

 

 

 

 

Şeyda TÜNEY

2012’de İstanbul Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde öğretmenlik hayatına başladı. 2013’te İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans programına kabul edildi. Dil Merkezi’nde görev almaya başladığından beri İngilizce ve Türkçe bölümlerinde okutmanlık yaptı ve sınav komisyonunda görev alarak hem çalıştığı kurum hem de tanınmış Türk şirketleri için çok sayıda sınav hazırladı ve uyguladı. Öğretmenlik hayatı boyunca, çeşitli konularda (Genel İngilizce ve Türkçe, İş İngilizcesi, Uçak Bakım Manueli çevirileri vb.) eğitim vererek, gençlerden yetişkinlere geniş bir yaş ortalaması olan öğrencilerle çalıştı. Mesleki ilgilerinin yanı sıra, keyif aldığı şeyler arasında farklı kültürler tanımak ve yetim çocuklar için hizmet veren kurumlarda toplum gönüllüsü olarak çalışmak yer alıyor. Bu sebeple, İKSV,TEGV, Yetim Anneleri Derneği gibi farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak hizmet veriyor.

Upon graduating from Istanbul University Translation and Interpretation Department, she attended Istanbul University Language Center in 2012. Then in 2013 she started doing her Master’s Degree at Istanbul University Women Studies Institute. Since joining Istanbul University Language Center, she has served in the English and Turkish Departments as a tutor and in the Testing Department by preparing hundreds of questions for the Institute and well known Turkish Companies. During her time as an educator, she has taught a variety of subjects (General English and Turkish, Business English, Technical Translation of Aircraft Maintenance Manuals, etc.) to a wide array of learners, ranging from teenagers to adults. Outside of  professional interests, she likes reading and learning about different cultures and volunteering in orphanage charities. That’s why she is active in a variety of civic and cultural organizations including                                                                                             TEGV, Mothers of Orphans, IKSV.

 

 

 

 

Jelena IVANIC RODRIGUES

Jelena, Uygulamalı Dilbilim alanında yüksek lisans yapmıştır ve özel olarak ikinci dil edinimi ve öğretmen destekli dil öğrenimi alanlarıyla ilgilenmektedir. Jelena, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde çalışmaya başlamadan önce gençler ve yetişkinlere İngilizce, Portekizce ve Yunanca dersleri vermiştir. Ayrıca, uluslararası kongrelerde coordinator olarak görev almış, yabancı dil öğrenimi ve edinimi alanlarında makaleler sunmuştur. Jelena’nın ilgi alanları arasında seyahat etmek, edebiyat, dans ve sinematografi yer almaktadır.

Jelena is a holder of a MA in Applied Linguistics, having special research interest in second language acquisition, instructed language learning and corrective feedback. Before joining the Language Center of Istanbul University, she was teaching English, Portuguese and Greek to young learners and adults. Additionally, she participated in international congresses as coordinator and presented articles on the foreign language learning and acquisition. Her interests are traveling, literature, dance and cinematography.

 

 

 

 

 

Diana Maria RIOS HOYOS

Diana, yaklaşık 10 yıldır yabancı dil öğretmenliği yapmaktadır. Lisans öğrenimini 2010’da University of Antioquia Yabancı Dil Öğretimi (İngilizce ve Fransızca) alanında tamamlamıştır. Ardından, ABD’nin North Carolina eyaletine, Selma Elementary School’da İspanyolca ve İngilizce öğretmeni olarak çalışmak üzere gitmiştir. Daha sonra Türkiye’ye gelen ve özel bir İngilizce kursunda iki yıl boyunca çalışan Diana, 2015’te İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde çalışmaya başlamıştır. Şimdilik sadece İngilizce dersleri verse de İspanyolca ve Fransızca öğretmeyi seven Diana’nın ilgi alanları arasında çeşitli dillerde müzik dinlemek, kitap okumak, bulmaca çözmek ve dans etmek yer almaktadır. Diana ayrıca 2007-2008 yıllarında profesyonel olarak göbek dansı eğitimi almıştır.

She is a foreign languages teacher with almost 10 years of experience. She became a teacher in 2005 when she finished the Complementary Cycle in Colombia. In 2010 she finished her Bachelor in Foreign Languages for teaching (English and French), at the University of Antioquia. She went to the United States to work as a Teacher Assistant in a dual immersion program (Spanish-English) at Selma Elementary School in North Carolina. After that, she came to Turkey and worked in an English center for two years. Now she is working happily at Istanbul Universitesi Dil Merkezi. She is teaching English at the moment but she is also interested in teaching Spanish and some basic French. Among her interests and hobbies there are listening to music in different languages, reading, solving puzzles and dancing. She has also practiced belly dance with some professional training in 2007-2008.

 

 

 

frank

Frank Fariborz FOROUTAN 
Frank, İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya 2005’te başladı. 2011’de,ABD’nin Arizona eyaletindeki University of Phoneix’te lisans eğitimini tamamladı ve aynı yıl Türkiye’ye geldi. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde çalışmaya başlamadan önce ise İstanbul’daki özel bir dil okulunda birkaç yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Ayrıca, Almanya’da dokuz yıl boyunca eğitim gördü. Almanca dersleri de veren Frank, yüksek lisansını TESOL üzerine eğitim bilimleri alanında yapmıştır. Frank müzik, spor, seyahat, felsefe ve psikolojiyle ilgilenmektedir.

Frank is an English teacher with over 10 years of experience. He started teaching English in 2005. In 2011, he finished his bachelor degree at the University of Phoenix, Arizona, USA. He came to Turkey in 2011. He had worked at a language school in Istanbul for a few years. Now he is working at Istanbul University’s language center. He teaches English from beginner to advanced levels. He had also studied in Germany for 9 years. Therefore, he can speak and teach German too. He completed his Master of Education in TESOL. He is interested in music, sport, traveling, philosophy, spirituality, and psychology.

 

 

 

nergiz

Nergiz HÜSEYN
Nergiz Hüseyn, Bakü Devlet Universitesi Filoloji Fakultesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını yine aynı Üniversitede ve Fakültede Türk Halklarının Edebiyatı Bölümünde yaptı. Halen Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Edebiyyat Enstitüsünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.  İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde çalışmaya başlamadan önce  Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Edebiyyat Enstitüsünde personel bilim adamı, çeşitli Yabanci Dil Kursları ve Çeviri Şirketlerinde Rusça öğretmen ve çevirmen olarak çalıştı. 2014 yılından beri İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Rusça okutmanı olarak görev yapmaktadır.

Nergiz Huseyn graduated from Baku State University, Faculty of Philology, Department of Russian language and Literarure.  She completed her master’s degree at the same University and Faculty in the Department of Literature of Turkic Peoples. She is currently doing her PhD at the Institute of Literature of the Azerbaijan National Academy of Sciences. She worked at the ANAS Institute of Literature as a staff scientist, in various School of Languages and Translation Companies as a Russian instructor and translator before starting at Istanbul University Language Center in                                                                                    2014.

 

 

Abdullah

Abdullah Ajjan ALHADİD
Abdullah, İngiliz dili ve edebiyatı mezunudur. Aleppo Üniversitesinde, TESOL (Diğer diller konuşanlara İngilizce öğretimi) Sertifikası almıştır ve bu alanda eğitimlerine devam etmek istemektedir. 6 yıldan beri İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. Çeşitli yabancı dil kurslarında ve özel okullarda, genel İngilizce öğretiminin yanı sıra, özel amaçlara yönelik İngilizce eğitimi vermiştir. Şu anda İstanbul Üniversitesi Dil merkezinde çalışmaktadır. İlgi alanlarından biri şiir yazmak olan Abdullah’ın Poem Hunter sitesinde, yirmiden fazla şiiri yayınlanmıştır.

Abdullah is a graduate of English Language and Literature. He is also a holder of a Master’s degree in TEFL/TESOL, Teaching English to Speakers’ of Other Languages from Aleppo University, Higher Institute of Languages. Furthermore, he is planning to pursue his studies and do his PhD in TESOL. Abdullah has been teaching English for over than 6 years. He taught General English as well as ESP/EAP, English for Specific Purposes in language centres and private schools. Currently, he is teaching English at Istanbul University’s language centre. He has always loved poetry and has published more than 20 poems on Poem Hunter.

 

 

 

 

Ronald Watkins
Ronald Washington DC’ de doğmuş ve ABD’de Portland, Maine’de büyümüştür. Boston Massachusetts Üniversitesi Politika ve Tarih bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar engelli ve yardıma muhtaç bireyler için çalışmıştır. Öğretim kariyerine Boston’da yetişkin eğitimiyle başlayarak TEFL sertifikası almıştır. 15 yıldır İstanbul’da yaşamakta olan Ronald, farklı okullarda İngilizce dersleri vermiştir. İlgi alanları arasında kitap okumak, yazmak, film izlemek ve yolculuk yapmak yer almaktadır, aynı zamanda editörlükte yapmaktadır. Türkçe bilen ve bas gitar çalan Ronald her iki konuda da kendisini geliştirmeye devam ediyor.

Born in Washington, DC and growing up in Portland, Maine in the US, Ronald is a graduate of the University of Massachusetts, Boston in Political Science and History. Having previously worked for many years in the social services field with populations such as the intellectually and physically disabled, the mentally ill, the deaf and those suffering with substance abuse issues, Ronald began his teaching career in adult education in Boston, earning a certificate in Teaching English as a Foreign Language. Living in Istanbul for a total of 15 years, he has been teaching English in a variety of settings during that time, as well as engaging in freelance editing in a variety of capacities and settings. Ronald enjoys reading, creative writing, film and travel and continues to improve his bass guitar and Turkish language                                                                             skills.