Gözde Orhan

2012 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde uluslararası öğrencileregozde
danışmanlık yapmaktadır. Ağırlıklı olarak Yurt Dışı Türkler Başkanlığı tarafından yönlendirilen burslu öğrencilerle ilgilenmektedir.